Ekspert på muskel og skjelett

Manuellterapeut og fysioterapeut Kyrre Tveit

Manuellterapeuter diagnostiserer og behandler plager i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter kan sykmelde, rekvirere bildediagnostikk (Rtg./MR/CT), sette injeksjoner med ultralydveiledning, henvise til spesialist på sykehus for vurdering eller kirurgi, eller henvise til fysioterapeut. Kom direkte til klinikken, henvisning fra lege er ikke nødvendig for trygderefusjon.

Om oss

Les mer

Vårt tilbud

Les mer

Kontakt oss

Les mer