Manuellterapeuter kan rekvirere røntgen/MR/CT, henvise til spesialisthelsetjeneste og fysioterapeut, samt sykmelde. Manuellterapeuter setter injeksjoner med ultralydveiledning.

Informasjon om tillegg for bruk av ultralyd- og trykkbølgeteknologi.

Manuellterapiklinikken på Rong disponerer utstyr for diagnostisk ultralydsundersøkelse av muskel- og skjelettsystemet og utstyr for avansert trykkbølgebehandling.

Ultralydsundersøkelse i tillegg til klinisk undersøkelse øker tryggheten på riktig diagnose og kan ofte overflødiggjøre tilleggsundersøkelse på røntgeninstitutt eller på sykehus. Trykkbølgebehandling er en moderne behandlingsform med godt dokumentert effekt på en rekke sykdomstilstander. Kombinasjonen av teknologiene øker sjansen for vellykket rehabilitering.

HELFO yter ikke tillegg for bruk av denne type teknologi etter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi mm. I forskriftens kapittel 4 heter det som følger:

«Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel III. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta tilleggstjenester eller ikke.»..

Klinikken har leasingutgifter på ca. 25 000,- i mnd. knyttet til undersøkelse- og behandling med ultralyd- og trykkbølgeutstyr. Det kreves derfor tillegg på 150,- pr. konsultasjon v/bruk av denne type utstyr for refusjonstakstpasienter og 250,- fra frikort- og honorartakstpasienter for å dekke inn klinikkens kostnad. Tillegget dekkes ikke av frikort- eller honorartakstordning.

Kyrre Tveit

Manuellterapeut

934 53 945